Issue
Title
Authors
Retrospective analysis of the incidence of viral hepatitis A in the republic of Crimea
Gorovenko M.V., Karimov I.Z., Penkovskaya N.A., Los-Yatsenko N.G., Midikari A.S., Tkachuk O.B.
Clinical and epidemiological characteristics of hepatic cirrhosis of hepatitis C virus etiology in the early stages of its formation
Avdeeva M.G., Kulbuzheva M.I., Ganzha A.А., Zapashnaya O.V., Chernikova N.V., Kolodko E.I., Stolyrova L.P., Dobriev H.A., Dobriev H.A.
Incidence of brucellosis in the Republic of Dagestan in 2019
Shakhmardanov M.Z., Abusueva A.S., Nikiforov V.V., Tomilin Y.N., Burova S.V.
Clinical and epidemiological characteristics of ebola at the present stage
Nikiforov V.V., Shakhmardanov M.Z.
HEPATITIS C IN RUSSIA: CURRENT EPIDEMIOLOGY AND APPROACHES TO IMPROVING DIAGNOSIS AND SURVEILLANCE
Pimenov N.N., Chulanov V.P., Komarova S.V., Karandashova I.V., Neverov A.D., Mikhailovskaya G.V., Dolgin V.A., Lebedeva E.B., Pashkina K.V., Korshunova G.S.
PROFESSOR A.YA. ALYMOV AND DOMESTIC EPIDEMIOLOGY (ON THE 120TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH)
Knopov M.S., Taranukha V.K.
RABIES. ACTUAL ISSUES
Nikiforov V.V., Avdeeva M.G.
REGIONAL EPIDEMIOLOGY OF HUMAN CESTODIASIS IN THE KABARDINO-BALKAR REPUBLIC
Sarbasheva M.M., Bittirova A.A., Atabieva Z.A., Bittirov A.M., Bittirov A.M.
Epidemiological situation with hepatitis C in Iran
Nikolaeva L.I., Behzadpour D.N.
Academician of the Russian Academy of Medical Sciences V. D. Belyakov (on the occasion of the 90th anniversary of his birth)
Knopov M.S., Taranukha V.K., Knopov M.S., Taranukha V.K.
A life devoted to the fight against the plague and tularemia (on the occasion of the 130th anniversary of the birth of N. A. Gayskiy)
Knopov M.S., Taranukha V.K.
PROMINENT EPIDEMIOLOGIST AND MICROBIOLOGIST, PROFESSOR V.M. BERMAN (ON THE OCCASION OF THE 120TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH)
Knopov M.S., Taranukha V.K.
MELIOIDOSIS: RESULTS OF CENTENARY STUDY, MODERN PROBLEMS AND NEAREST PERSPECTIVES
Ilyukhin V.I., Senina T.V.
Cyclic causality of cholera epidemic manifestations in India
Arutyunov Y.I., Arutyunov Y.I.
Epidemiological aspects of reproductive health in socially adapted youth in the Omsk region
Dolgikh T.I., Serbaev D.A., Kadtsyna T.V., Chekmarev G.V.
BRUCELLOSIS - ACUTE ZOONOTIC INFECTION ON THE TERRITORY OF THE OMSK REGION
Safonov A.D., Pnevskiy Y.A., Nurpeysova A.K.
DYNAMICS OF MENINGOCOCCAL INFECTION RATE IN THE REPUBLIC OF KARELIA
Filatova T.G., Kovalenko A.I., Leri M.M.
Peculiar properties of the epidemic process of rotavirus infection in the Odessa region
Vasilyev K.G., Doan S.I., Savchuk A.I., Kozishkurt Y.V., Haydey V.R., Krasnitskaya L.V., Potienko L.P., Sadkova A.B.
Advances and prospects in the study of Helicobacter pylori infection
Tsodikov G.V., Zyakun A.M., Klimova E.V., Tsodikov G.V., Zyakun A.M., Klimova E.V.
THE INCIDENCE OF CHRONIC VIRAL HEPATITIS B AND C IN CHILDREN OF NIZHNY NOVGOROD REGION IN 2000-2015
Galova E.A.
M.V. Afanasev
Perminova K.G., Mefod'ev V.V., Dubinina O.A., Sharukho G.V., Orlov M.D., Ivanova G.N., Klimov V.T., Afanasev M.V., Chesnokova M.V.
ANALYSIS OF FACTORS ASSOCIATED WITH THE INCIDENCE OF TUBERCULOSIS IN THE RESIDENT POPULATION OF MOSCOW IN 2010-2014
Karkach A.S., Romanyukha A.A., Borisov S.E., Belilovskiy E.M., Sannikova T.E., Avilov K.K.
EPIDEMIOLOGICAL AND EPIZOOTOLOGICAL CHARACTERIZATION OF FOCI WITH GROUP MORBIDITY OF FEVER WITH RENAL SYNDROME IN PRIMORSKY KRAI
Slonova R.A., Kushnareva T.V., Iunikhina O.V., Maksema I.G., Kompanets G.G., Kushnarev E.L., Borzov V.P.
Chronic viral mixt-hepatitis: current clinical and epidemiological aspects
Avdeeva M.G., Gorodin V.N., Kulbuzheva M.I., Blazhnaya L.P., Hasnudinova S.R., Kolodko E.I.
An ecological area in epidemiology
Yakovlev A.A., Yakovlev A.A.
TRENDS OF CONTEMPORARY LEPTOSPIROSIS (REVIEW OF LITERATURE)
Gorodin V.N., Moysova D.L., Bakhtina V.A., Zotov S.V.
Clinical and epidemiological characteristics and gene variant structure of HCV-infection in the area of the Krasnodar Territory
Avdeeva M.G., Gorodin V.N., Konchakova A.A., Dubinina V.A., Kotova N.V., Strikhanov K.S., Zapashnyaya O.V., Eremina G.A., Sotnichenko A.S.
Experience of the implication of differential diagnosis in epidemiological diagnostics of infectious diseases
Yakovlev A.A.
FEATURES OF EPIDEMIOLOGICAL DATA AND SERUM LIPID SPECTRUM IN PATIENTS WITH HIV INFECTION IN THE THIRD STAGE
Makarov V.K., Nozdrevatykh O.V., Gur'yanova M.V.
Experience in the implementation of epidemiological surveillance of West Nile fever in the Volgograd region
Monastyrskiy M.V., Shestopalov N.V., Akimkin V.G., Demina Y.V.
Teaching general epidemiology with fundamentals of evidence-based medicine at the third course of a Medical Prevention Faculty
Brusina E.B., Drozdova O.M., Glazovskaya L.S., Pechenik A.S., Brusina Y.B., Drozdova O.M., Glazovskaya L.S., Pechenik A.S.
SPECIFIC FEATURES OF MOLECULAR EPIDEMIOLOGY OF IMPORTED MORBIDITY CAUSED BY SALMONELLA ENTERITIDIS INTRODUCED STRAINS WITH SPECIFIC PLASMID TYPES
Shubin F.N., Kuznetsova N.A., Rakov A.V., Soloveva A.S.
Clinical and epidemiological characteristics of tick-borne borreliosis in the Krasnodar Krai
Avdeeva M.G., Moshkova D.Y., Blazhnyaya L.P., Gorodin V.N., Zotov S.V., Vanyukov A.A., Kovalevskaya O.L.
Clinical and epidemiological aspects malaria in Krasnodar territory
Morenets T.M., Isayeva Y.B., Gorodin V.N., Avdeeva M.G., Grechanaya T.V.
ROTAVIRAL INFECTION IN CHILDREN
Tkhakushinova P.K.
Varicella in the Primorsky Krai: Clinical and epidemiological determinants of the prevalence
Popov A.F., Kolpakov S.L., Voronok V.M., Simakova A.I.
The Beijing genotype of M. tuberculosis
Savilov E.D., Sin'kov V.V., Ogarkov O.B., Savilov Y.D., Sinkov V.V., Ogarkov O.B.
INTEGRATIVE APPROACH TO THE STUDY OF PERENNIAL AND ANNUAL DYNAMICS OF THE INCIDENCE OF HEPATITIS A AND SHIGELLOSIS
Yakovlev A.A., Chekunina S.N.
EPIDEMIC AND EPIZOOTIC CYCLICAL EXACERBATIONS OF ANTHRAX
Arutyunov Y.I., Kireev Y.G.
The actuality of the problem co-infection of HIV and tuberculosis in current epidemiological conditions
Chumachenko G.V., Babaeva I.Y., Avdeeva M.G.
Professor G. F. Vogralik — prominent national infectiologist and epidemiologist (on the occasion of the 125th anniversary of his birth)
Knopov M.S., Taranukha V.K.
Modern aspects of epidemiology of ticks transmitted infections
Konkova-Reydman A.B., Ter-Bagdasaryan L.V.
Epizootologic and epidemiological analysis of the anthrax situation in the Republic of Buryatia (1995-2008)
Dugarzhapova Z.F., Rodzikovskiy A.V., Chesnokova M.V., Balakhonov S.V., Boloshinov A.B., Khankhareev S.S., Boloshinova N.P., Namnoeva L.K., Shoboeva R.S., Yuzvik L.N., Laul' Z.L., Mosorova A.V., Dugarzhapova Z.F., Rodzikovsky A.V., Chesnokova M.V., Balakhonov S.V., Boloshinov A.B., Khankhareyev S.S., Boloshinova N.P., Namnoyeva L.K., Shoboyeva R.S., Yuzvik L.N., Laul Z.L., Mosorova A.V.
NIKOLAI FEDOROVICH GAMALEYA-A TALENTED ORGANIZER OF MEDICAL SCIENCE (TO THE 160-TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH)
Knopov M.S., Taranukha V.K.
A prominent scientist and gifted epidemiologist (to the 110th an-54 niversary of Professor I. I. Elkin)
Knopov M.S., Taranukha V.K.
Scientific Interdepartmental Conference "Endemic and imported arbovirus infections in the Russian Federation (2014-2015)"
Butenko A.M., Vashkova V.V., Kozlova A.A.
The principal epidemiologist of the front (on the occasion of the 120th anniversary of Professor S. V. Viskovsky's birth)
Knopov M.S., Taranukha V.K., Knopov M.S., Taranukha V.K.
Whooping cough: epidemiology, biological features of Bordetella Pertussis, laboratory diagnostics and specific prophylaxis
Tyukavkina S.U., Kharseeva G.G.
The epidemiological characteristics of acute hepatitis B in Tomsk and its region over 1992-2007
Chuykova K.I., Yakimov V.L., Katakhanova L.L., Chuikova K.I., Yakimov V.L., Katakhanova L.L.
EPIDEMIOLOGICAL RISK: SYSTEMATIZATION OF TYPES AND THEIR ESTIMATED CHARACTERISTICS
Savilov E.D., Shugaeva S.N.
OUTBREAK OF ANTHRAX IN THE OMSK REGION IN 2010
Safonov A.D., Kriga A.S., Pnevskiy Y.A.
Molecular epidemiology of vibrio cholerae - development of the algorithm for data analysis of whole genome sequencing
Vodop'yanov A.S., Pisanov R.V., Vodop'yanov S.O., Mishankin B.N., Oleynikov I.P., Kruglikov V.D., Titova S.V.
RECENT CHANGES OF HEPATITIS A EPIDEMIOLOGY IN RUSSIA AND EUROPE AS THE RATIONALES FOR PREVENTION STRATEGIES
Chulanov V.P., Pimenov N.N., Karandashova I.V., Komarova S.V.
The features of tick-borne encephalitis in the Yaroslavl region at the present stage. The problem of evolution of the infection
Gerasimov S.G., Druzhinina T.A., Karan L.S., Kolyasnikova N.M., Baranova N.S., Levina L.S., Malenko G.V., Pogodina V.V., Bochkova N.G.
The epidemiology and prevention of tuberculosis in the penitentiaries of the Oryol Region
Zolotareva L.V., Shakhanina I.L., Zolotykh S.V., Zolotareva L.V., Shakhanina I.L., Zolotykh S.V.
HIV INFECTION AMONG PATIENTS WITH TUBERCULOSIS IN MOSCOW
Sinitsyn M.V., Borisov S.E., Belilovskiy E.M., Bogorodskaya E.M.
ACADEMICIAN P. A. VERSHILOVA AND DOMESTIC EPIDEMIOLOGY (ON THE OCCASION OF THE 20TH ANNIVERSARY OF HER DEATH)
Knopov M.S., Taranukha V.K.
A prominent epidemiologist and public health organizer (to the 110th anniversary of the birth of Academician O.V. Baroyan)
Knopov M.S., Taranukha V.K.
THEORETICAL ASPECTS OF EPIDEMIOLOGICAL EVALUATION OF PANDEMIC INFLUENZA A (H1N1) in 2009-2010
Yakovlev A.A., Baranov N.I.
Epidemiological evaluation of meningococcal infection in the Altai Krai
Shirokostup S.V., Safianova T.V., Krapivina E.A., Verevkina E.A., Nikishina K.A., Mezhevova V.E.
The problem of pneumococcal infections in Russia
Ryapis L.A., Briko N.I., Ryapis L.A., Briko N.I.
RISK FACTOR: THEORY AND PRACTICE IN THE APPLICATION IN EPIDEMIOLOGICAL STUDIES
Savilov E.D., Shugaeva S.N.
THE EVALUATION OF SANITARY-HELMINTHOLOGICAL STATE OF THE SOIL AND WATER
Sarbasheva M.M., Bittirova A.A., Atabieva Z.A., Bittirov A.M., Bittirov A.M.
1 - 63 of 63 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies